Abanomabhizinisi: Funda Le khasi ngesikhathi esizayo uma ucabanga ukunikezela

Awuzange uqale lokhu ngemali. Uqale lokhu into yangempela, into eqinisile kuwe. Kungani kukhona umhlatshelo omkhulu kangaka? Uqale lokhu ngoba ubonile ikusasa elingcono, owodwa oyinkosikazi. Uqale lokhu ukwazi ukuthi kungaba nzima, kodwa wazi ukuthi bekufanele. Akukho lutho olushintshile. Nguwe kuphela, futhi lokho okukholelwayo kuzokunika ikusasa okufanele uyenze. Uvule le nsuku zonke. Uthathe izingozi eziningi ezingenakuphupha. Wena […]

(Zulu) Izizathu Eziyisihlanu Ezibalulekike Ekumele Uzibukile Noma Uziqondile Ngokuba Isahlukeli

Translated by: Itumeleng Diphoko   Into esabekayo emhlabeni uku wina noma ukuthola yonke into oyiunayo/oyiffsayo. Asikhulumi ngakho ,sijwayele ukuziba ngoba kunezinto eziningi esizithola ngokuwina noma esisizuza ngokuwina. Kodwa ukwesaba okungadingeki okungenzeka ngokushesha ngokuphumelela kwethu kungeke kutholakale uma sekucwilile noma sekuphelile ,ngoba ukuphumelela kwenza into ibe nzima ukuba uyibuyisele emumva noma kwenza kube nzima ukubuyela emuva lapho […]